Chuông xoay Tây Tạng

Ngoài việc sử dụng cho yoga, thiền định, chuông xoay còn được sử dụng để thư giãn sâu, giảm stress, chữa bệnh, cân bằng luân xa.

X