Nhụy Nghệ Tây (Saffron)- Gia vị đắt hơn vàng ròng

220,000  110,000 

Nhụy nghệ tây loại tốt nhất, Thương hiệu Baby Saffron Ấn Độ hộp 500mg

X